درخواست دسترسی

 

در صورت تمایل برای دسترسی به پنل ارسال پیامک یا ایمیل، فرم‌های درخواست دسترسی مربوط به هر پنل را از لینک‌های زیر دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را از طریق سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با امضای بالاترین مقام مسئول برای ریاست مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران ارسال نمائید.